پرونده چالش‌های فراروی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ

گفتگو با رضا زرنوخی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران
لینک کوتاه: