سید رضا کاظمی، مدیرعامل شرکت سفیر نوآوران امید

در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

سید رضا کاظمی، مدیرعامل شرکت سفیر نوآوران امیددر نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت مجوزهای این حوزه بسیار سختگیرانه است. مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببنید.

لینک کوتاه: