فضای استارت‌آپی چه نیازهایی دارد؟

گفتگوی اینوتاکس با دکتر جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ

دکتر جوانمردی: استارت‌آپ‌ها تا به امروز چه میزان ارزش افزایی کردند و چقدر از آن‌ها انتظار ارزش افزایی داشتیم؟

لینک کوتاه: