محمد زاهدی، بنیانگذار اصفهان‌پلاس

در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

محمد زاهدی، بنیانگذار اصفهان‌پلاس در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت از معاونت علمی و فناوری انتظار حمایت‌های کوچک دارند و نه نظارت و کارهای بزرگ و اکوسیستم کارآفرینی بدون حمایت هیچ ارگانی می‌تواند جلو برود. مشروح اظهارات او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: