معرفی استارت‌آپ فناوری فراطیف پویا

فناوری فراطیف پویا‌، با هدف نقش‌آفرینی در صنایع High Tech مخابراتی کشور

شرکت فناوری فراطیف پویا‌، با هدف نقش‌آفرینی در صنایع High Tech مخابراتی کشور در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد. در حال حاضر توان شرکت بر طراحی و تولید رادیو نرم‌افزار برای انتقال اطلاعات با نرخ ارسال بالا در ارتباطات ماهواره‌ایی متمرکز است. آخرین نسخه‌ی رادیو نرم‌افزار ساخته شده توسط فراطیف، انتقال اطلاعات با نرخ ارسال۲GbpS تحقق یافته است.

لینک کوتاه: