من همه‌ی سعی‌ام را کردم که جوانان از الکام استارز راضی باشند.

گفتگوی اینوتاکس با باقر بحری، مدیر اجرایی الکام استارز95

باقر بحری در گفتگو با اینوتاکس: زمان ما هیچ امکاناتی برای شروع یک کار استارتاپی وجود نداشت، نه منتور داشتیم نه سرمایه‌گذار…

ما مدام خوردیم زمین و بلند شدیم تا رسیدیم به اینجا!

لینک کوتاه: