مهدی مهاجرانی، مدیر شتابدهنده پیشگامان

در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

مهدی مهاجرانی، مدیر شتابدهنده پیشگامان در نشست هم‌اندیشی فعالان زیست‌بوم کارآفرینی کشور با معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت برگزاری رویدادهای بی‌کیفیت به فضای اکوسیستم کارآفرینی کشور آسیب می‌زند. باید این رویدادها را جوری مدیریت کرد که کیفیت آن‌ها ارتقا پیدا کند. مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: