مکان‌یاب اینترنتی برای جلسات

گفتگو با سهیل محمدی «هم‌بنیان‌گذار ایویس»

ایویس از استار‌ت‌آپ‌های اصفهان ایده جالبی دارد. شما اگر مکانی دارید که می‌توانید برای جلسات کرایه دهید و یا اگر دنبال جایی برای برگزاری جلسات خود می‌گردید، ایویس می‌تواند به شما کمک کند. موضوع گفتگو با سهیل محمدی علاوه بر معرفی ایویس به سمت سلب مسئولیت‌های قانونی کارشان و انتظاراتش از نمایشگاهی که در آن شرکت کرده‌ بودند رفت.

لینک کوتاه: