هر ایرانی، یک شتاب‌دهنده؟!!

ماجرای جوگیری‌ این روزهای اکوسیستم در گفتگو با احمدرضا مسرور و احمد عطارزاده

احمد عطارزاده «رییس هیأت مدیره شتاب‌دهنده سرزمین ایرانیان» گفت: «مدیران شتاب‌دهنده‌ها دسترسی به بازار و تیم‌سازی را مهم‌ترین چالش استارت‌آپ‌ها می‌دانند.»

لینک کوتاه: