همایش IOT STARS: گفتگو با احمدعلی فرهودی «عضو هیأت مدیره شرکت همکاران سامانه‌های ارتباطی پارس»

ارتباط سرمایه‌گذار با استارت‌آپ در IOT STATUPS

احمدعلی فرهودی «عضو هیأت مدیره شرکت همکاران سامانه‌های ارتباطی پارس» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در IOT STARS قرار است تعدادی از استارت‌آپ‌های حوزه‌ی IOT که از حوزه‌های جدید کارآفرینی در ایران است؛ خود را به سرمایه‌گذاران معرفی کنند.»

لینک کوتاه: