کاهش هزینه ارائه خدمات بیمه‌ای به کمک استارت‌آپ‌ها

راهکارهای پیشنهادی مشاور ارشد مدیرعامل مگفا در همکاری بیمه‌ها و استارت‌آپ‌ها

علیرضا مبین از زمینه‌های ورود استارت‌آپ‌ها به فضای بیمه می‌گوید.

لینک کوتاه: