گزارش اختصاصی از inotex 2017 : ساخت عایق‌های حرارتی از میوه‌ی بومی چینی

حمایت از نخبه‌های ایرانی مهاجر و بازگشت به وطن، رمز انتقال تکنولوژی از ایران

افشین فرهنگ «مدیرعامل شرکت فناوری و تبادل فناوری در کشور چین» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس در توضیح محصول شرکتش گفت: «این عایق حرارتی یک تحول جهانی است که هنوز به بازار عرضه نشده است. این محصول کاملا طبیعی است و سیستم نانو در آن تعریف شده است و از یک میوه‌ی بومی چین، ساخته شده است.»

لینک کوتاه: