گزارش اختصاصی از inotex 2017 : گفتگو با مدیرکل بازرگانی اروپا و آمریکا و کشورهای مشترک المنافع وزارت صنعت، معدن، تجارت

هدف اصلی نمایشگاه، تقویت بنیه استارتاپ‌هاست

ابولفضل کوده‌ای«مدیرکل بازرگانی اروپا و آمریکا و کشورهای مشترک المنافع وزارت صنعت، معدن، تجارت» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این نوع نمایشگاه‌ها چون پایه و اساسش تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه در vc  و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر است؛اساسش تقویت بنیادهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ باموضوعات مختلف است.»

لینک کوتاه: