گزارش اختصاصی از inotex 2017 : شرکت چالشگران ادراک ناب

تشخیص سطح استرس در خواب به وسیله‌ی گجت

فرزانه یوسفی‌پور «مدیرعامل شرکت چالشگران ادراک ناب» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «برای مدیریت استرس و پایش خواب به وسیله‌ی سنجش سیگنال مغزی افراد و تشخیص سطح استرس نمونه گجت‌هایی را ساختیم و بر مبنای سطح استرس موجود، روش‌های درمانی مناسب ارایه می‌دهیم.»

لینک کوتاه: