گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با استادیار دانشگاه نوریتسن و هاروارد

ایجاد هماهنگی و تبادل علم با دانشگاه‌های خارج از کشور باعث موفقیت بیشتر کشور خواهد شد

نسیم انابی «استادیار دانشگاه نوریتسن و هاروارد» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «سطح تحقیقات ایران در زمینه‌ی بایوتکنولوژی و مهندسی بافت بسیار بالاست و تفاوتی از نظر علمی و سطح پژوهش ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود.»

لینک کوتاه: