گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با شرکت دانش سان

شفاف‌سازی باعث سنجش بهتر نیاز کشور است

عباس جلالی «شرکت دانش سان» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «هدف ما بررسی پروژه‌هایی است که در سطح کشور در حال انجام است تا در صورت امکان وارد شویم و اقداماتی را انجام دهیم.»

جلالی در مورد نحوه‌ی ارایه‌ی پنل‌ها گفت: «در این پنل‌ها بحث بیشتر تئوریک بود تا پروژه محور و انتظار می‌رفت به‌طور شفاف و مشخص در مورد پروژه‌ها و نیاز کشور صحبت شود.»

لینک کوتاه: