گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با شرکت زوج گیتی

ساخت دستگاه بدن خشک کن سقفی

الهه احمدپور «شرکت زوج گیتی» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این دستگاه برای اولین بار در استخری در استان یزد نصب شد که با استقبال بسیار زیادی از صاحبان دیگر استخرها، باشگاه‌های بدن‌سازی و … مواجه شد.»

لینک کوتاه: