گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با عضو موسسین استاد بانک

ابهام و ریسکی بودن استارت‌آپ سخت و در عین حال جذاب است

امیر رحیمی‌نژاد «عضو موسسین استاد بانک» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «استاد بانک سامانه‌ی انتخاب معلم خصوصی است. پلتفرمی که می‌توان درس و شهر مورد نظر را با اطلاع از رزومه‌ی اساتید در آن جستجو کرد و دبیر مورد نظر انتخاب شود.»

لینک کوتاه: