گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیر فروش شرکت اکوم سافت

ناموفق بودن فروش محصول شرکت روسی به دلیل معذورات موجود در ایران

اوشاکف «مدیر فروش شرکت اکوم سافت» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این شرکت در زمینه‌ی تولید نرم‌افزارهای جلوگیری از جرایم اینترنتی فعالیت می‌کند. با این نرم افزار به پلیس و دولت در زمینه‌ی تحقیقات جرایم اینترنتی کمک می کند.»

لینک کوتاه: