گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیر مالی رهنما ونچرز

بیشترین خلا در اکوسیستم‌های جوان است

محمدرضا فرحی «مدیر مالی رهنما ونچرز- گروه سرمایه‌گذاری رهنما» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «مهم‌ترین المانی که صاحبان ایده بعد از این جلسه به دست آوردند این است که نفس اینکه ما یک ایده‌ی بر هم‌زننده داشته باشیم از آن استقبال می‌شود و نگاه مثبتی که به آن وجود داشت، توانست تا حدی تعدیل شود.»

لینک کوتاه: