گزارش اختصاصی اینوتاکس از فین‌استارز ۲۰۱۷: گفتگو با علی عبداالهی «عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی»

مدل‌های نوین کسب و کار در حوزه‌های مالی در حال شکل‌گیری است

در گفتگو با علی عبداالهی «عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی» مطرح شد: «مدل‌های نوین کسب و کار در حوزه‌های مالی در حال شکل گیری است. ابتدا به دلیل آنکه این فضا، فضای آی‌تی است همچنین فناوری‌های اطلاعاتی یک موج گذرا نیستند. دوم به دلیل آنکه حوزه‌ای که در آن دیتا تولید، پردازش، توزیع و منتشر می‌شود؛ حوزه‌ی مالیست. به‌طور مثال در بازار سرمایه روزانه هزاران معامله صورت می‌گیرد. این معاملات و تراکنش‌ها مبنای شکل‌گیری بسیاری از دیتاهاست.»

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: «مدل‌های نوین کسب و کار در حوزه‌های مالی و مشخصا فین‌تک‌ها می‌تواند شکل بگیرد و برای ایجاد این فضا باید چالش‌هایی حل شود از جمله؛ چالش‌های دیتا، حقوق معنوی و مادی مالکیت هزینه‌های دیتا، امنیت محرمانه بودن دیتا.»

عبداالهی همچنین گفت: «برای شکل‌گیری مدل‌های کسب و کار نوین باید تمام اجزا و مدل‌ها را در نظر گرفت.»

لینک کوتاه: