گزارش اختصاصی اینوتاکس از فین استارز ۲۰۱۷: گفتگو با امیرتقی خان تجریشی «مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و عضو هیأت مدیره‌ی شرکت ملی انفورماتیک»

پیشی گرفتن استارت‌آپ‌های ایرانی از برخی کشورهای غربی

امیرتقی خان تجریشی «مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و عضو هیأت مدیره‌ی شرکت ملی انفورماتیک» درگفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «در بین فین‌تک‌های موجود، نمونه‌های خوبی هم در ایران هم در نمونه‌های بین‌المللی داریم. بخشی از این افراد توانستند خدمات جدید ارایه دهند و مدل عرضه‌ی خدمات را تغییر دهند. یک اتفاق خیلی خوب این است که ما در بسیاری از حوزه‌ها از برخی کشورهای غربی هم جلوتر هستیم.»

مدیرعامل سرمایه‌گذاری صنعت و معدن و عضو هیأت مدیره‌ی شرکت ملی انفورماتیک همچنین گفت: «اگر کسی به عنوان یک سرمایه‌گذار خرد، می‌خواهد وارد فضای فین‌تک‌ها شود مهم این است که تا چه حد می‌تواند فعالیت فعلی را تسهیل کند.»

لینک کوتاه: