گزارش اختصاص اینوتاکس از inotex 2017: گفتگو با اخلاقی «از شرکت پیشگامان نوآوران دانا»

شکل‌گیری روابط موثر در نشست‌های تخصصی

اخلاقی «از شرکت پیشگامان نوآوران دانا» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «مدل شرکت‌های دانش‌بنیان این است که کسب و کاری نو ایجاد کنند و مدل‌های سنتی را بر هم زنند.»

لینک کوتاه: