گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با مهدی محمدی «مدیرعامل مجموعه‌ی گرین‌وب»

توهم کارآفرینی؛ معضل اکوسیستم کل کشور

مهدی محمدی «مدیرعامل مجموعه‌ی گرین‌وب» در گفاگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «با توجه به تلاش فعالین اکوسیستم مشهد، اکوسیستم در این شهر رشد خوبی داشته است. افراد مختلف به این اکوسیستم آشنایی مفیدی پیدا کردند اما یک معضلی که در اکوسیستم مشهد یا کل کشور وجود دارد؛ توهم کارآفرینی است.»

لینک کوتاه: