گفتگو با امیرسینا جیرفتی مدیر صندوق جسورانه بازنشستگی

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز 2018

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز ۲۰۱۸

لینک کوتاه: