گفتگو با سعید باجلان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

تیم، مهم‌ترین ضرورت شکل‌گیری استارت‌آپ

سعید باجلان دارای دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران وعضو هیأت علمی دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران است. ایشان همچنین مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردای امید‌، مشاوربانک تجارت در امور سرمایه‌گذاری و ریسک و مدیر ارزش‌گذاری ومدیریت پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری ارزش‌پرداز آریان است.

لینک کوتاه: