پرونده گفتگو با استارت‌آپ‌های منتخب سال ۹۵- گفتگو با محسن طالب، موسس استارت‌آپ «کی کجاس»

تبلیغات آف‌لاین روی عامه مردم تاثیر بیشتری دارد

۲۴۲محسن طالب، موسس استارت‌آپ «کی کجاس» است.

با او درباره خصوصیات این استارت‌آپ و نحوه تبلیغات آن گفتگو کردیم. او معتقد است عوامل داخلی، مثل تعهد افراد فعال در راه‌اندازی یک استارت‌آپ، و عوامل خارجی، چون تبلیغات و سرمایه‌گذار و درآمد حاصله مهم‌ترین چالش‌های ورود به این عرصه هستند.

مشروح صحبت‌های او را در این ویدئو ببینید.

لینک کوتاه: