گفتگو با محمد مهدی باریده هم‌بنیان‌گذار و مدیر پی پینگ

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز 2018

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین‌استارز ۲۰۱۸

لینک کوتاه: