گفت‌وگو با هوتن زجاجی عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری Canon Funding

نپروراندن ایده و نداشتن روحیه‌ی همکاری، چالش کارآفرینان جوان است
لینک کوتاه: