گزارش اختصاصی از inotex 2017 : گفت‌وگو با مدیرعامل کارخانه داروسازی

ایران از نظر پزشکی خیلی پیشرفته است و تکنولوژی بالایی در صنعت داروسازی دارد

سمیر شاه «مدیرعامل کارخانه داروسازی در هند» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه‌ی پزشکی بسیار پیشرفته است. این کارخانه داروهایی تولید می‌کنند که با قیمت خیلی پایین می توانند در اختیار ایران قرار دهند.»

لینک کوتاه: