استارت‌آپ چیست و با کسب‌وکارهای کوچک چه تفاوتی دارد؟

آیا استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک یکی هستند؟

آیا استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک یکی هستند؟ مردم اغلب فکر می‌کنند که یکی هستند.
در واقعیت ولی کاملاً با هم تفاوت دارند…

لینک کوتاه: