بیست ایده‌ی برتر کسب‌وکارهای کوچک برای تازه‌کارها

وقتی یه کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی می‌کنید به این نکات کلیدی توجه کنید

شروع یه کسب‌وکار کوچک می‌تواند ترسناک باشد و نیاز به برنامه‌ریزی دارد.
کسب‌وکارهای کوچک زیادی وجود داره که هم می‌تواند سودآور باشد و هم اقتصادی. وقتی یه کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی می‌کنید به این نکات کلیدی توجه کنید.

لینک کوتاه: