سرمایه‌ی انسانی و اکوسیستم استارت‌آپی

گفتگو با وفا علی کمالیان

رویکرد اکوسیستم استارت‌آپی به توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی در کشور در طول یک دهه‌ی گذشته این بوده که «همه می‌توانند کارآفرین موفقی بشوند!» اما آیا چنین ایده‌ای با واقعیت هم‌خوانی دارد؟ آیا مدیر و کارشناس موفق بودن در دنیای استارت‌آپ‌ها بی‌معنا است؟

«مهم‌ترین عامل موفقیت استارت‌آپ‌ها و تمایز آن‌ها با رقبای سنتی و حتی رقبای استارت‌آپی‌شان، سرمایه‌ی انسانی و فرهنگ کاری آن‌ها است.» با این گزاره تا چه اندازه‌ درست است؟ و یک استارت‌آپ چگونه می‌تواند رویکرد مناسبی در این دو حوزه‌ی کلیدی در پیش بگیرد؟

لینک کوتاه: