درباره‌ی استراتژی اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی بیش‌تر بدانیم

زیرنویس اختصاصی از اینوتاکس: در این ویدیو به بررسی استراتژی اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی می‌پردازیم

درباره‌ی استراتژی اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی بیش‌تر بدانیم

در سال ۱۹۸۴، گی لالیبرته سیرک آفتاب را تأسیس کرد. خیلی زود، سیرک به میزان درآمدی رسید که رقبایی مثل برادران لینگ‌لینگ برای رسیدن به آن صد سال زحمت کشیدند.هر چند که کسب و کار سیرک‌ها رو به افولی طولانی‌مدت بود، چه‌طور سیرک آفتاب در چنین محیط کسادی، سودآوری کرد؟ پاسخ به نظریه‌ای برمی‌گردد که طبق آن دنیای کسب و کار از دو بازار ساخته شده: اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی. در این ویدیو به استراتژی اقیانوس آبی و نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح از آن می‌پردازیم.

لینک کوتاه: