گزارش اختصاصی از inotex 2017 : گفتگو با مدیر شرکت پیشگامان سامانه‌های نوین سیال

استارت‌آپ‌های ایرانی خارج از کشور

رامین حاجیان «مدیر شرکت پیشگامان سامانه‌های نوین سیال» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «با هدف تجاری‌سازی ایده‌هایی که در مرحله‌ی تحقیقات دانشگاهی متوقف مانده و دارای پتانسیل‌های خوبی هستند، ما بحث تجاری‌سازی آن‌ها را پگیری می‌کنیم.»

لینک کوتاه: