گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با شرکت رهبین صنعت نصیر

کاهش تلفات جاده‌ای با سیستم ایمینی خودرو

محمدجواد حسینی «شرکت رهبین صنعت نصیر» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «این شرکت در زمینه‌ی طراحی سیستم‌های فعال ایمینی خودرو به صورت کمک راننده‌ی پیشرفته فعالیت می‌کند. این سیستم با نصب سنسور بر خودرو به راننده هشدارهای لازم را می‌دهد.»

لینک کوتاه: