گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با مدیر شرکت هایو شیمی رازی

امید داریم این تولید، منجر به عدم واردات این محصول به ایران شود

مهدی روشنی «مدیر شرکت هایو شیمی رازی» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ما برای اولین بار در کشور توانستیم موم ریخته‌گری تولید کنیم. فناوری تولید موم ریخته‌گری بسیار بالاست به نحوی که در دنیا فقط آمریکا، انگلیس و آلمان توانایی این تولید دارند.»

لینک کوتاه: